นักเตะแมนยูล่าสุด

Comentários · 37 Visualizações

“สิ่งที่อยู่ในสนามแข่งนักเตะทำ นอกสนามเอเยนต์คอยดูแล” คือหน้าที่หลักของเอเยนต์ อย่างที่เรากล่าวในข??

“สิ่งที่อยู่ในสนามแข่งนักเตะทำ นอกสนามเอเยนต์คอยดูแล” คือหน้าที่หลักของเอเยนต์ อย่างที่เรากล่าวในข้างต้น นักเตะจำนวนมาก เล่นฟุตบอลเป็นหลัก เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย นักเตะแมนยูล่าสุด รายละเอียดของธุรกิจแทบจะไม่มีความรู้ในด้านนี้ และนั่นคือสิ่งที่เอเยนต์เข้ามาจัดการให้ แลกกับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้

 

Comentários